Excite

De douane: wie, wat, waar, waarom?

Sinds de grenzen binnen Europa zijn opengesteld (halverwege de jaren '90), heb je als Europeaan over het algemeen niet meer zo veel te maken met de douane. Dit komt doordat alleen de buitengrenzen van Europa door de douane worden gecontroleerd. Alle goederen die deze grenzen passeren, vallen onder toezicht van de douane en worden 'douanegoederen' genoemd. De goederen worden pas vrijgegeven wanneer de douane hiermee akkoord is.

Heb je iets aan te geven bij de douane?

De douane is er dus niet alleen om persoonsgegevens en reisdocumenten te controleren, hoewel dit wel tot de dagelijkse taken behoort. Het vergeten van je reisdocumenten leidt er in de meeste gevallen toe, dat de douane je onverbiddelijk de toegang weigert. Ook moet je paspoort en/of identiteitskaart nog geldig zijn, dat wil zeggen: niet verlopen. Het is dan ook verstandig om ruim vóór vertrek je reisdocumenten op te snorren en de geldigheid ervan te controleren.

In- en uitvoer van goederen

Over goederen die de EU ingevoerd worden, moet in veel gevallen belasting betaald worden. Wanneer je tijdens je vliegvakantie bijvoorbeeld gouden sieraden gekocht hebt, behoor je deze bij terugkomst aan te geven bij de douane. Je vindt deze door na het verlaten van het vliegtuig richting 'goods to declare' te lopen. Vervolgens bekijkt de douane of er invoerrechten betaald dienen te worden. Dit hangt onder andere af van de oorsprong en de waarde van de goederen.

Het niet betalen van invoerrechten

Oké, leuk is het niet. Je vakantie was waarschijnlijk al duur genoeg en die sieraden heb je tenslotte bij aanschaf al betaald. Dus misschien heb je de neiging om het douaneverhaal maar te vergeten, en richting 'nothing to declare' te wandelen. Doe dit niet! Smokkelen (want dat is het) kan je hoge boetes en inbeslagname van de smokkelwaar opleveren.

Vrij in- en uit te voeren

Niet over alle goederen hoeven invoerrechten betaald te worden. Binnen Europa zijn er een aantal zaken die ingevoerd mogen worden zonder tussenkomst van de douane, zij het dat deze beperkt zijn qua hoeveelheid. Dit zijn:

  • 110 liter bier
  • 90 liter wijn
  • 20 liter likeurwijn
  • 10 liter gedistilleerde drank
  • 800 sigaretten
  • 400 cigarillo's of sigaren
  • 1 kilo tabak

Neem je méér mee dan bovenstaand lijstje, dan dien je dit op te geven aan de douane.


Holland - Excite Network Copyright ©1995 - 2021