Excite

De ins en outs inzake invoerrechten

Met invoerrechten krijg je te maken wanneer je goederen importeert (of laat importeren) die van buiten de EU komen. De invoerrechten kan je zien als een soort belasting die geheven wordt over het in te voeren product. Deze belasting is geen vastgesteld tarief, maar een percentage van de waarde van de goederen.

De hoogte van de invoerrechten

Voor de berekening van de hoogte van de invoerrechten, wordt gekeken naar de douanewaarde van de in te voeren goederen. Meestal is dit een optelsom van de aanschafprijs, de verzendkosten en de verzekeringspremie die wordt betaald om het product naar Nederland te verzenden. Van deze totaalprijs wordt een percentage geheven om de invoerrechten te betalen.

Bepaling percentage

Welk percentage dit is, hangt af van de herkomst en de van de goederen. Zo kan een laptop, die in Amerika hetzelfde kost als in Japan, uiteindelijk op je bureau duurder of goedkoper uitvallen. Ook de aard van de goederen is bepalend voor de kosten van de invoerrechten. Het percentage invoerrechten is terug te vinden via de Taric-code. Deze vind je op de website van de douane. Om zeker te stellen dat de juiste code wordt toegepast, kan je via de douane een BTI-verklaring aanvragen. Dit staat voor Bindende TariefInlichting.

Btw

Naast invoerrechten, moet er ook btw betaald worden. Het btw-tarief is over het algemeen hetzelfde als het btw-tarief voor binnenlandse goederen. Als je vaak goederen van buiten de EU invoert, kan je een beroep doen op de verleggingsregeling, waarna je de btw niet langer afdraagt aan de douane, maar deze in plaats daarvan opvoert bij de aangifte van je omzetbelasting.

Vrijstelling

In bepaalde gevallen kan je (deels) worden vrijgesteld van de betaling van invoerrechten. Sowieso is dit het geval bij producten die vanuit een ander EU-land worden ingevoerd in Nederland. Als het bestelde product afkomstig uit een land waarmee Nederland een invoerverdrag heeft én je bent in bezit van een zogenoemd 'oorsprongsformulier', scheelt dit je eveneens in de invoerrechten. Verder kan de betaling van invoerrechten worden opgeschort wanneer het gaat om halffabricaten en/of grondstoffen waaraan binnen de EU een tekort is.


Holland - Excite Network Copyright ©1995 - 2021