Excite

Minder klachten over reizen

Waar vakantiegangers in 2004 nog zo’n 3000 klachten indienden over hun vakantie, waren dat er vorig jaar nog maar 1000. Het lijkt erop dat Nederlanders over het algemeen steeds minder te klagen hebben over hun vakantie en dat zorgt ervoor dat de Geschillencommissie Reizen weer wat meer tijd om handen heeft.

Ook in 2008 was al een daling in het aantal klachten te zien. Toen werden er in totaal 1500 ingediend. Uiteindelijk kwamen van de 1000 zaken in 2009 577 uitspraken. In 44 gevallen meende de Geschillencommissie dat de klacht deels ongegrond was, maar in 244 van de gevallen werd de klager in het gelijk gesteld. In praktisch al deze gevallen werd eveneens een schadevergoeding toegekend: gemiddeld ruim 730 euro.

In de klachten waren bepaalde trends op te merken: zo gingen veel klachten over reizen naar Turkije en Spanje. Bijna 40% van de klachten betrof de kwaliteit van de vakantieaccommodatie en een derde ging over het vervoer.

De Geschillencommissie Reizen is in het leven geroepen om mensen te helpen hun klacht over hun vakantie op te lossen, als dit niet meer lukt met de reisorganisator of het boekingskantoor. De Geschillencommissie kan echter alleen worden aangeschreven, als deze geregistreerd zijn bij de Geschillencommissie.

Wat precies de reden is voor de daling in het aantal klachten is niet duidelijk; mogelijk is de kwaliteit van de vakanties verbeterd, of weten mensen niet dat het zin heeft een klacht in te dienen.

Afbeelding: Flickr account Iecates

Holland - Excite Network Copyright ©1995 - 2020