Excite

Minder Nederlanders op vakantie in 2015

  • © Getty Images
In 2015 gaan minder Nederlanders op vakantie dan in 2014. Het aantal vakanties dat gevierd wordt blijft echter wel ongeveer gelijk. Uit onderzoek van NBTC-NIPO blijkt dat het echte herstel van de vakantiemarkt nog even op zich laat wachten. Dat het economisch wat beter gaat, betekent niet automatisch dat ook de vakantiemarkt aantrekt.

Toch gebeurt dat wel degelijk, maar mogelijk niet zo hard als verwacht. Uit het onderzoek komt naar voren dat ruim 70 procent van de Nederlanders dit jaar van plan is op vakantie te gaan. Dat is ongeveer 1,5 procent minder dan vorig jaar. Van de mensen die op vakantie gaan, gaat 60 procent even vaak op vakantie als vorig jaar.

Opvallend is echter dat de groep die vaker wil gaan voor het eerst sinds jaren weer groter is dan de groep die minder vaak gaat. Dit kan samenhangen met het feit dat het consumentenvertrouwen weer wat verbeterd is. Dat kan er echter ook voor zorgen dat vakanties op een tweede plek komen. Mensen hebben veel bezuinigd op bijvoorbeeld huizen, auto's, meubels en keukens en lijken daarin een inhaalslag te willen doen. Dit gaat soms ten koste van vakanties.

Voor 2015 verwacht NBTC-NIPO dat het aantal ondernomen vakanties en de vakantiebestedingen stabiliseren. Nu is er nog sprake van een daling van twee procent ten opzichte van 2008, met de start van de crisis.

Holland - Excite Network Copyright ©1995 - 2021