Excite

Nederland versoepelt vloeistoffenbeleid in vliegverkeer niet

Nederland gaat niet mee in de versoepeling van het vloeistoffenbeleid. In Europa was sprake van een versoepeling, maar in de praktijk blijkt dat veel landen hier niet aan mee willen doen. Nederland is een van die landen.

Voor Nederland is het belangrijk om geen onnodige risico’s te nemen. Bovendien zou een versoepeling van het beleid in verschillende landen alleen maar tot onduidelijkheid kunnen leiden. Volgens een woordvoerder van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding zal een groot deel van de Europese lidstaten de wijzigingen niet doorvoeren. Nederland zal daarom ook haar regelingen niet aanpassen.

Wie dus van buiten de Europese Unie komt en in Nederland wil overstappen, mag nog steeds geen duty-free vloeistoffen meenemen. Overigens is de Nederlandse overheid wel voorstander van het vervangen van het verbod op vloeistoffen voor het toestaan van het controleren van de vloeistoffen. Voor er echter een opheffing van het vloeistoffenverbod komt, wil Nederland eerst zeker weten dat iedereen meedoet. Dat is op dit moment zeker nog niet het geval.

Het is niet duidelijk welke landen wel en welke landen niet mee willen werken aan de versoepeling van het beleid op dit gebied. Wel gaat men er vanuit dat de huidige situatie nu eerst weer een aantal jaar wordt aangekeken, voor er weer gesproken zal worden over een versoepeling.

Afbeelding: Flickr account Bekathwia

Holland - Excite Network Copyright ©1995 - 2020