Excite

Spanje verheft stierengevechten tot kunst

De Spaanse regering heeft een nieuwe manier gevonden om de internationale kritiek op stierengevechten te pareren. De Spaanse premier José Luiz Rodriquez Zapatero heeft aangekondigd dat het omstreden spektakel voortaan een zaak wordt van het ministerie van cultuur. Zodoende wordt stierenvechten een artistieke discipline en een cultureel product.

Door deze beleidswijziging wordt het voor de Spaanse overheid makkelijker om stierengevechten te subsidiëren en wordt voorkomen dat ze in de toekomst mogelijk worden verboden. “Stierengevechten zijn erkend als een kunst en een cultureel product”, zo laat het ministerie van cultuur weten. Voorts beloven de ambtenaren te zullen werken aan de “ontwikkeling en bescherming van de gevechten”.

De overheidshulp is broodnodig want het stierenvechten verkeert in grote financiële problemen. De centrale overheid steekt jaarlijks meer dan 600 miljoen euro in het stierenvechten. Een deel van dat geld komt uit landbouwsubsidies en is eigenlijk bedoeld om de Spaanse veeteelt te ondersteunen. Daarnaast steken regionale overheden nog eens 250 miljoen euro in de bloedige traditie. Jaarlijks vinden er in Spanje 3.000 stierengevechten plaats en komen 12.000 stieren in de arena.

De besluitvorming rond het stierenvechten heeft waarschijnlijk te maken met de verkiezingen van 20 november in Spanje. De zeer impopulaire Zapatero zal niet herkiesbaar zijn en wil zijn Socialistische Partij nog een zet in de rug geven door een populaire Spaanse traditie te beschermen. Daarmee neemt hij de oppositiepartij Partido Popular, dat flink aan kop gaat in de peilingen, de wind uit de zeilen. Deze partij kondigde eerder aan dat ze het stierenvechten wettelijk zou beschermen als ze aan de macht zou komen.

Holland - Excite Network Copyright ©1995 - 2021