Excite

Uitkijkplek Uluru in Australië op verkeerde locatie

Maar liefst 21 miljoen dollar is uitgetrokken voor een platform vanwaar toeristen de Uluru in Australië kunnen bekijken. Volgens fotografen is dat geld echter niet goed besteed: zij menen dat het platform op de verkeerde plek staat.

De nieuwe uitkijkplek, Talinguru Nyakunytjaku, ligt op drie kilometer afstand van het beroemde rotsgebergte. Vanaf deze plek ligt Australië’s trots zowel ’s morgens als tijdens het populaire winterseizoen in de schaduw. Volgens Ken Duncan, een ervaren fotograaf, is de uitkijkplaats van op z’n best ‘tweederangs’ te noemen.

Als de uitkijkplek op een andere locatie was geplaatst, dan had dit niet alleen een mooier beeld gegeven voor de toeristen, maar had er ook heel veel geld kunnen worden bespaard. Het platform had namelijk ook op twee plekken aan de noordoostkant van Uluru kunnen worden geplaatst. In die gevallen waren de kosten beperkt gebleven tot 1,63 of 2,18 miljoen. Bovendien is dat de kant waar de zon op komt en waar je dus heel vaak erg mooi zicht hebt.

Beide goedkopere opties pasten prima in het infrastructuurplan dat in 2000 opgesteld is, maar Parks Australia stond erop om van dit eigenlijk heel kleine project een megaproject te maken. Toeristen hebben hier maar weinig aan, maar volgens Chris Tangey, een cameraman uit Australië, was het ook eigenlijk nooit de bedoeling om toeristen blij te maken. De oorspronkelijke locatie van het uitkijkplatform was beter, maar daar wilde men vanaf. En dan blijft tweederangs misschien toch de beste keuze.

Afbeelding: Flickr account nosha

Holland - Excite Network Copyright ©1995 - 2020