Excite

Waar in Europa mag je vrij kamperen?

Vind je kamperen op een camping te saai en zoek je het avontuur? Wil je rondtrekken van de ene plaats naar de andere? Ga je niet voor luxe, maar zoek je wel de mooiste plekjes? Dan is vrij kamperen iets voor jou. Waar mag dat in Europa? En hoe gaat het in zijn werk?

Vrij kamperen in Europa

Vrij kamperen of wildkamperen is neerzetten van je tent op een plek die daarvoor niet aangewezen is en ook niet in iemands eigendom is. Je zet je tent dus echt in de natuur op. Het woord vrij staat niet alleen voor het gebied dat vrijgegeven is om te kamperen, maar ook op het gevoel dat het bij je teweeg brengt. Als je na een dag lopen of fietsen je tentje in de vrije natuur zet, heerlijk gaat koken en genieten van de omgeving. Sommige diehards slapen gewoon op de harde grond. Anderen hebben een dun matrasje. Tegenwoordig zie je steeds meer mensen die vrij kamperen met een camper. Voor de echte wildkampeerder telt dat niet mee.

Vrij kamperen is in de meeste Europese landen verboden, omdat men vindt dat wildkampeerders te veel rotzooi in de natuur achterlaten. De landen waar vrij kamperen is toegestaan, doen dit allemaal op basis van het allemansrecht.

Allemansrecht en vrij kamperen

Het allemansrecht is een gewoonterecht op grond waarvan men zonder uitdrukkelijke toestemming 24 uur mag kamperen op particuliere grond. Per gebied zijn er nog wat regels, maar de belangrijkste is dat de eigenaar van de grond geen last van je heeft. Het allemansrecht geldt in de Scandinavische landen behalve Denemarken. In delen van Engeland en Wales. In heel Schotland en Noord-Ierland. Turkije kent ook vrij kamperen net zoals delen van Tjechië. Wie in een ander land rond wil trekken zal alternatieven moeten vinden.

Alternatieven voor vrij kamperen

Wie buiten de bovengenoemde landen toch vrij wil kamperen heeft nog wel wat alternatieven.

  1. In Frankrijk mag je, als je kunt aantonen dat je niet anders kon, één nacht overnachten. Je moet dan wel een op uur afstand zijn van de bewoonde wereld of de grens van een natuurgebied. Daarnaast hebben enkele Nationale Parken wel kampeermogelijkheid in de natuur. Zie daarvoor de site van Parcs Nationaux de France
  2. In de meeste landen waar kamperen in de vrije natuur verboden is, kun je wel op privéterreinen, landgoederen of weilanden kamperen. Je moet dan wel toestemming van de eigenaar hebben. De echte wildkampeerder haalt er zijn neus voor op, maar het is wel vrij kamperen. Vaak houd je er een leuk gesprek of zelfs een uitnodiging tot meeeten aan over.
  3. In de Benelux-landen en Duitsland zijn door de overheid soms plekken aangewezen waar je in de natuur mag kamperen. In Nederland heet het paalkamperen. Er zijn diverse paalkampeerterreinen die alleen te voet of met de fiets bereikbaar zijn en die alleen een pomp hebben. In een cirkel van 10 meter om de paal heen kun je dan je tent neerzetten. Meer informatie kun je vinden op staatsbosbeheer.nl.

Er is veel mogelijk om vrij te kamperen

Er is veel mogelijk om vrij te kamperen

De doorgewinterde hiker zal altijd gaan voor de mooiste plekjes in de vrije natuur: in Europa of daarbuiten. Ben je echter starter? Of zoek je alleen maar iets meer avontuur? Dan zijn er in heel Europa en zelfs in Nederland voldoende mogelijkheden voor vrij kamperen. Probeer het eens uit bij een paalcamping in eigen land.


Holland - Excite Network Copyright ©1995 - 2020